Especialitats mèdiques i quirúrgiques de la Dra. Marta Sandoval al Centre ORL Prades de l’Hospital Quirón de Barcelona

La Dra. Marta Sandoval és consultora al centre ORL Prades del Hospital Quirón Salud de Barcelona, aplicant el seu coneixements i àmplia experiència a l'àrea de les patologies relacionades amb les zones de cap i coll:

 • Otorinolaringología pedriàtrica: cirurgia de la via aèria amb làser o radiofreqüència. 
 • Patologia otològica i otoneurològica: cirurgia de l'oïda i de l'audició (implants d'oïda mitjana, coclears i osteointegrats)
 • Patologia rinosinusal: problemes de nas i sins paranasals (sinusitis i pòlips nasals)
 • Patologia faringolaringia (problemes de faringe, cavitat oral, alteracions en la veu)
 • Patologia cèrvicofacial. Oncologia de Cap i Coll. 
 • Patologia tubàrica de la trompa d'Eustaqui: dilatacions tubàriques amb baló de Bielefeld o TubaVent. 
Preparación para cirugía
Otorinolaringologia pediàtrica
 • Revisions d'audició
 • Cribatge de sordeses congènites o hereditàries
 • Estudi de sospita d'hipoacúsia
 • Cirurgia adenoamigdalar
 • Tractament de les otitis mitjanes, agudes i cròniques
 • Otitis mitjana serosa
 • Disfonia infantil
 • Cirurgia cervical infantil
 • Roncopatia i apnees nocturnes del son infantils
 • Cirurgia ambulatòria amb radiofreqüència i làser
 • Dilatació Tubàrica ama Baló de TubaVent infantil
 • Cribado de sordera congénita
 • Estudio sobre sospecha de hipoacusia
 • Aparato de radiofrecuencia
 • Otitis serosa
Patologia otològica i otoneurològica
 • Maneig dels trastorns de l'audició i del vertigen
 • Cirurgia de les otitis mitjanes cròniques, perforacions timpàniques, colesteatoma
 • Cirurgia de la hipoacúsia: reconstruccions osiculares , cirurgia de l'otosclerosi (estapedotomía i estapedectomia), implants coclears, d'oïda mitjana i osteointegrats
 • Diagnòstic i maneig dels acúfens
 • Sistema d'implantació BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)
 • Disfunció tubàrica, tractament amb tuboplástia de Trompa d'Eustaqui mitjançant el BALÓ TUBAVENT DE BIELEFELD (Baló de Bielefeld)
 • Funcionamiento del sistema BAHA
 • Implantació sistema BAHA a pacient
 • Implantació sistema BAHA a pacient
Patologia rinosinusal
 • Trastorns de la via aèria superior (rinosinusitis, poliposis nasosinusal, alteracions de l'olfacte). Maneig mèdic i quirúrgic
 • Insuficiència respiratòria nasal (desviació septal, hipertròfia de cornets inferiors)
 • Maneig de la roncopatia crònica i de la síndrome d'apnea obstructiva del son (SAOS). Cirurgia de la roncopatia Uvulopalatofaringoplàsties, plàsties faríngies. 
 • Desviació septal
 • Imatge radiològica de tumoració maxiletmoidal
 • Terminal de radiofreqüència
Patologia faringolaríngia

 

 • Maneig del pacient amb Roncopatia i Síndrome d’Apnea del Son
 • EStudi del Son Induït per Drogues DISE (drug induced sleep endoscopy)
 • Estudi de cirurgia Multinivell en Transtorns del Son
 • Tractament quirúrgic de la patologia adenoamigdalar de l'adult
 • Disfonies funcionals
 • Estudi de veu, estroboscopies

 • Hipertròfia amigdalar asimètrica
 • Pòlip de corda vocal
 • Quiste intracordal

Patologia cèrvicofacial
 • Tumoracions de cap i coll malignes
 • Tumoracions cervicals benignes
 • Maneig quirúrgic de la glàndula tiroide
 • Tractament mèdic i quirúrgic de la patologia de les glàndules salivals
 • Càncer de sòl de boca
 • Quist cervical congènit